Menus

Menu Duo Standard - Annecy

Menu Duo Standard - Annecy

1 Cup de pâtes Standard + 1 boisson 33 cl ou eaux 50 cl.
Pâtes farcies +1€.
Menu Duo Maxi - Annecy

Menu Duo Maxi - Annecy

1 Cup de pâtes Maxi + 1 boisson 50cl.
Pâtes farcies +1€.
Menu Gratin - Colmar

Menu Gratin - Colmar

1 Gratin + 1 boisson 33 cl ou eaux 50 cl.
Boisson 50 cl : + 0,50€